Interferentie

interferentie uitleg

Interferentie is het samen of tegenwerken van golven op hetzelfde moment en op dezelfde plek. Interferentie kan plaats vinden op het WiFi kanaal, wat kan zorgen voor een storing of het zelfs helemaal wegvallen van de verbinding. Er zijn verschillende oorzaken te benoemen die bij WiFi kunnen zorgen voor interferentie.

Mogelijke oorzaken van interferentie

Het ontstaan van ruis op het WiFi kanaal kan verschillende oorzaken hebben. In veel gevallen zijn het een van de drie onderstaande oorzaken:

  • Te veel apparaten op hetzelfde netwerk: wanneer een woning vol staat met apparatuur wat communiceert via het WiFi kanaal, kan er interferentie ontstaan. Hierbij storen de communicatiegolven elkaar, wat zorgt voor storingen in de communicatielijnen.
  • WiFi netwerk van de buren op hetzelfde kanaal: het kan zelfs komen door de buren, die een router gebruiken die op hetzelfde kanaal uitzendt waardoor er overlap ontstaat.
  • Andere apparaten die op 2.4GHz communiceren: ook niet WiFi apparaten kunnen op de 2.4GHz frequentie communiceren. Ook dit kan zorgen voor interferentie op het WiFi netwerk.

Oplossingen voor WiFi interferentie

In een smart home is een haperende verbinding niet wenselijk. Zo kunnen apparaten slecht bediend worden middels een smartphone of tablet of kunnen zelfs complete smart home scenario’s niet geactiveerd worden. Het is dan zinvol om te kijken naar mogelijke oplossingen.

  • Minder apparaten op WiFi: in een smart home wordt veelal aangeraden om apparatuur te laten communiceren via andere smart home protocollen. Hierbij kan gedacht worden aan Zigbee of Z-Wave, wat op een andere frequentie communiceert dan WiFi.
  • Een ander WiFi kanaal kiezen: ook kan het zinvol zijn om een ander WiFi kanaal te selecteren. Het kan slim zijn om onderzoek te doen naar het kanaal met de grootste signaalsterkte. Er is speciale software waarmee gekeken kan worden in hoeverre een signaal ‘sterk’ is.

In veel gevallen kan ook het aanleggen van een mesh netwerk uitkomst bieden. Hierbij wordt het signaal telkens doorgestuurd naar minimaal twee nodes, waardoor het WiFi signaal door het hele huis stabiel is.